Make your own free website on Tripod.com

Özlü ve Güzel Sözler

- O Harfi -

Ana Sayfa
Mustafa Kemal ATATÜRK
Anonim
- A -
- B -
- C -
- Ç -
- D -
- E -
- F -
- G -
- H -
- I -
- i -
- J -
- K -
- L -
- M -
- N -
- O -
- Ö -
- P -
- Q -
- R -
- S -
- S. -
- T -
- U -
- Ü -
- V -
- W -
- X -
- Y -
- Z -
HZ. ALi
- Türk Atasözleri -

''Özlü ve Güzel Sözler'' Tuğrul Göğüş tarafından hazırlanmaktadır.

OĞUZ Töresi:

Hakan olanlarTanrı kapısında duacı olup, halka adalet ve merhametle hükümdarlık edeler.

 

Sonra gelenler öndekilerin hayırlı işlerini bozmayalar.

 

Tabi olanlar ise daha hayırlı olmaya çalışalar ve devleti devam ettireler.

 

Hakanla işbirliği yapanlar akıllı, ulu ve hoşgörülü, iyi ve yavuz kişiler Hakan’a vezir ola.

 

Vezirler halkın ekmek, et ve yağını düşüne, ulusu aç komaya... Muhtaçlara her an el uzata... Her kim ki muhtaçlara el uzatmaz O’nun vezirliği yaramaz.

 

Hakanlar yoksulların atası, vezirlerin babasıdır.

 

Hakanlar ve vezirler akıl birliği edip tarla ve meraları koruya... Tarlada altın başaklar, meralarda koyun ve sığır bol ola...

 

Hakan devleti askeri ile yaşar, çerisiz yurt olmaz.

 

Yurdunu ve ocağını yıkanlara karşı amansız ol.

 

Dört bucak düşmanlarını hükmün altında yaşat ki, onlar senin devletini yıkmayalar...

Tuğrul Göğüş